Network Sistemleri

Fotoğraf Moritz Kindler üzerinde Unsplash

Son günlerde sıklıkla duyulan network sistemleri bilgi, sistem ve kaynaklarının değişik kullanıcıları tarafından paylaşılarak, bir yerden tamamen başka bir yere veri aktarımını sağlar.

Sistemler genel olarak kablolu, kablosuz olarak kaynağın birbirleriyle ağ haberleşmesine sunacaktır. Network sistemleri temelinde bu sistemleri birbirlerine bağlayan alt yapı ve alt yapı bağlantı cihazlarından oluşmaktadır. Alt yapı sistemleri ise bilgisayarların birbirleriyle bağlantı kurmasını sağlayan pasif bileşenler bulundurur. Alt yapı üzerinde iletişimi mümkün kılan elektronik bir takım cihazlar mevcuttur. Network teknolojileri yalnızca kendine verilen görevleri değil ayrıca farklı uzaklıklara göre bağlantıyı da kuran ve sunan sistemler olmaktadır.

Network Sistemleri Nelerdir?

Network sistemleri bulundukları uzaklıklara göre 4’e ayrılır.

  • Yerel Alan Ağları: Tamamen aynı fiziksel ortam içerisinde bulunan uç sistemlerinin sınır yönlendiricilerine bağlanmasına yarar. Ayrıca Fiziksel olarak birbirine yakın ağ sistemlerine bağlantı kurarak şirket veya ev ortamlarında rahatça kullanılabilir.
  • Geniş Alan Ağları: Adı üzerinde birden fazla cihazın birbiri ile bağlantı kurmasını sağlayarak, iletişimi, haberleşmeyi alt yap sağlar. Yerel olarak kurulmuş ağların birbirine bağlanmasını sağlayan geniş bantlı ağ çeşididir. İnternet olarak bilinir. Daha farklı LAN ağlarının birbirine bağlanmasıyla haberleşmeyi de sağlayan büyük ağ yapısını oluşturmaktadır.
  • Kişisel Alan Ağları: Kendinize özel yani kişisel olarak eşyalarının bağlandığı PAN ağ çeşididir. Bluetooth, WiFi gibi şekillerde bağlantı oluşturulan ufak ağdan meydana gelir. Bununlar birlikte kablosuz mouse, yazıcı, akıllı telefonlar, bilgisayarlar gibi eşyaların buluştuğu ağ olarak bilinir.
  • Büyük Kent Alan Ağları: LAN Network sistemleri birbirlerine bağlayarak ana tek bir ağda toplanması gerçekleşir. Büyük işletmelerde, otellerde, halka açık alanlarda kendi içerisinde kurularak bir sisteme dahil edilmektedir.

Eğer bir ağ sistemi meydana getirecekseniz sınıflandırma konusuna özen göstermelisiniz. Network marketing sistemleri bu sınıflandırma ile ağ güvenliği, düzeni sağlanarak sorunsuz çalışan sistem oluşturulur. Yukarıda ağ sistemlerinin belirli bir düzen içerisinde haberleşmeleri sağlamak için çeşitli standartlar geliştirilmiştir. Açık Sistem network ağ bağlantısı örneğine Bağlantıları komitesi tarafından geliştirilen ve sunulan 7 katmanlı OSI referans modeli gösterilebilir.